Teppei Soutome : railroad siding 2015 (Ex-Tokorozawa city supply center of school meals, Tokorozawa)

soutome_hikikomisen

Teppei Soutome : railroad siding 2015 (Ex-Tokorozawa city supply center of school meals, Tokorozawa)

 

8.29 – 9.23, 2015

 

railroad siding 2015

from August 29, 2015 to September 23, 2015  *Open everyday
Exhibition Hours: 10:00-17:00
Venue : Ex-Tokorozawa city supply center of school meals, Tokyo
Fee:Free

 

Artists:

Tomohito Ishii, Makoto Ito, Toshikatsu Endo, Shiho Kagabu, Yohei Kina, Conceptual Architect, Eisuke Shinozaki, Yoshio Shirakawa,Fuminao Suenaga, Teppei Soutome, Kanako Tada, Michiko Tsuda, Takayoshi Tsuchiya, Shoko Toda, Motohiro Tomii, Shigeo Toya, Masaki Nakayama, Takeshi Hosaka, Hajime Mizutani, Aya Momose, Youichiro Yoshikawa

 

Writer:

Mayumi Abe,Toru Arakawa, Daisuke Awata, Takuma Ishikawa, Takashi Ishizaki, Koji Inoue, Gen Umezu, OJUN, Ryo Katsumata, Fumihiko Sumitomo, Shinichi Takashima, Eijiro Takahashi, Koki Tanaka, Arata Tani, Hajime Nariai, Yoko Nose, Satoshi Hashimoto, Ryoichi Hirai, Tatsuo Majima, Tomohiro Masuda, Toshiaki Minemura, Keisuke Mori