Hiroaki Morita, Satoshi Hashimoto: hikikomisen-hoshasen (Dai 19 Hokuto building, Saitama)

 

Hiroaki Morita, Satoshi Hashimoto: hikikomisen-hoshasen (Dai 19 Hokuto building, Saitama)

 

8 Sep 2019 – 31 Mar 2020

 

venue: Dai 19 Hokuto building
Dai 19 Hokuto building 603-8 Kume Tokorozawa-shi Saitama Japan)
period: September 8 – October 14 2019
closed on Tue, Wed, Thu

open: Fri and Sat 12:00 – 20:00 / Sun and Mon 12:00 – 18:00
Entrance Free

 

venue: satellite
period: September 8 2019– 14 March 2020

 

More info: https://hikikomisen-hoshasen.com/index.html

 

 

Member:
Mayumi ABE
Daisuke AWATA
Usio
Ayaka URA
Ari OOKUBO
Satoshi OTSUKA
Taiga OKAMOTO
Ryosuke OGINO
Masayuki OKU
Ryo KATSUMATA
Motonori KAWAMURA
Kojiro KOBAYASHI
Yuya KOYAMA
Takafumi SAKANAKA
Manami SEKI
Shoko TODA
Shinichi TAKASHIMA
Ray THOMA
Yoko TERAUCHI
Motohiro TOMII
Shu NAKAGAWA
Mio NAKAJIMA
Kento NITO
Naoki NOMOTO
Yutaro HASHIBA
Satoshi HASHIMOTO
Tadasu FUJII
Tomohiko MAENO
Tatsuo MAJIMA
Katsumasa MATSUI
Hajime MIZUTANI
 Tomohiro MIYAGAWA
Mineki MURATA
Daishiro MORI
Hiroaki MORITA