Tatsumi Orimoto Performance: I make up and become Art-Mama

orimoto-artmama

Tatsumi Orimoto Performance: I make up and become Art-Mama


11.13, 2016

 

Document, Tatsumi ORIMOTO Performance: I make up and become Art-Mama
http://aoyamameguro.com/news/Document-tatsumi-orimoto-performance-i-make-up-and-become-art-mama/

 

Date: Nov. 13, 2016
Hours: 15:00~
Venue: Aoyama Meguro
Organizer: ART MAMA FOUNDATION, Aoyama Meguro
Make up: Sakae Tomigawa
Dress: Mari Kodaka  (malamute)
Cooperation: Koji Nakao, Noritoshi Motoda, Yu Araki, Takashi Osaka, Hideki Aoyama, Ryota Fujitsuka, Takashi Fujikawa, Kyo Yoshida, Akiko Nagata, Meiko Kobayashi

orimoto_mama_ura

 

Installation view, 折元 立身 パフォーマンス:化粧して、アート・ママに成る