Hiroaki Morita : Happiness in Everyday Life

Hiroaki Morita : Happiness in Everyday Life

Oct. 25 (Sat) to Jan. 18, 2009 (Sun)

 

Contemporary Art Center, Art Tower Mito

1-6-8 Goken-cho, Mito-shi, Ibaraki 310-0063 JAPAN

Tel. (+81)-(0)29-227-8111 / Fax. (+81)-(0)29-227-8110 / webstaff@arttowermito.or.jp

 

Participating Artists: Yuusuke Asai, Atelier Bow-Wow, Guy Ben-Ner, Marco Bohr, Hiroshi Fuji, Katsuhiko Hibino, Takahiro Iwasaki, Satoshi Kamiya, KOSUGE1-16, Tatsuo Miyajima, Hiroaki Morita, Yoshinari Nishio, Shinji Ohmaki, Kayo Ume