Installation view, 折元 立身 パフォーマンス:化粧して、アート・ママに成る

Installation view, Tatsumi ORIMOTO Performance: I make up and become Art-Mama

 

13 November 2016

 

http://aoyamameguro.com/exhibitions/tatsumi-orimoto-i-make-up-and-become-art-mama/

 

Date: 13 Nov 2016
Hours: 15:00-
Venue: Aoyama Meguro
Organizer: ART MAMA FOUNDATION, Aoyama Meguro
Make up: Sakae Tomigawa
Dress: Mari Kodaka  (malamute)
Cooperation: Koji Nakao, Noritoshi Motoda, Yu Araki, Takashi Osaka, Hideki Aoyama, Ryota Fujitsuka, Takashi Fujikawa, Kyo Yoshida, Akiko Nagata, Meiko Kobayashi

 

 

 

 

 

折元 立身 パフォーマンス:化粧して、アート・ママに成る